• Тайното пазаруване не си отива! То играе безценна роля!

Значението на тайните клиенти в ерата на Big Data*

08 Дек. 2015

С бързото развитие на технологиите все повече компании имат възможността да се докоснат до обратната връзка от клиенти. В ерата на Big Data** вече е често срещано различните бизнеси да имат електронен достъп до информация в реално време за преживяването на своите потребители.

Въпреки че Big Data, или „големите данни“, са оценени като помощник в измерването на цялостната картина на здравето на една марка, все по-нарастваща е опасността да се пренебрегне критичният поток от микро-, или „малките“, данни.

  • Естествено поведение – това е ключът към това да не бъдеш разкрит като таен клиент. (Снимката, разбира се, не е на автора.)

Как тайният клиент да остане „таен“

12 Ноем. 2015

Представяме ви текста на г-жа Н. Т. от област Пловдив, която работи като административен асистент и е наш неразпознаваем* таен клиент от 2013 година.

Тайният клиент е като всеки един друг нормален клиент в търговския обект, само че е с „по-отворени” сетива, без това да носи подозрение.

Тайният клиент „има уши” за едно „благодаря“, „извинете” или „с какво мога да Ви бъда полезен/на“. Той или тя „има очи“ за дребен жест от страна на служителя, за един поглед или усмивка.

  • Потребителят е глупав; отиди да видиш какво са намислили истинските хора!

Цената на удобството: Смисълът и безсмислието в това да слушаш потребителите*

06 Ноем. 2015

Да поставим под съмнение приноса на обикновените хора към маркетинга, е равносилно на това Pussy Riot да поставят под съмнение властта на Путин в някоя църква – това е ерес. И въпреки това, невропсихологията, поведенческата икономика и напоследък Байрон Шарп предполагат, че идеите ни за поставяне на фокус върху потребителите и за това какво означава да „слушаш“ хората, се основават на наивната ни представа за човешките същества и за света, в който живеем.

Мислете като респондент, за да подобрите качеството на данните от анкетни проучвания*

02 Окт. 2015

Практиката на анкетните проучвания е изминала дълъг път от гледна точка на разбирането и управлението на източниците на грешки, като например индивидуалните различия при възприемане на предложените скали, но натрупването на изследвания на недоловими когнитивни процеси, които обаче играят роля при попълването на въпросници, показва, че не е лесно да конструираш въпроси, които надеждно да извличат информацията, за която си мислим, че питаме. Всъщност въпросът в анкетата може да се окаже най-слабото звено във веригата от компоненти, изграждащи типичното количествено маркетингово проучване.

Страници