Client X. Вашият пазар. Вашите клиенти. По-близо от всякога.

Помагаме на клиентите си да предоставят изключително качество на обслужване чрез мощна комбинация от привидно пазаруване и изследвания на потребителската удовлетвореност. Прекрачваме границите на традиционните пазарни проучвания – търсим нови инструменти и техники, за да постигнем устойчиви резултати.


С лице към клиента

Ние сме отзивчиви и инициативни и помагаме на своите клиентите да се изправят пред най-големите си предизвикателства.

Работа в екип

Вярваме в откритата комуникация и отборния дух, които насърчават креативното мислене и постигат реални, устойчиви резултати.

Качество

Стремим се да предоставяме услуги от възможно най-високо качество, които отговарят на изискванията на клиента и стандартите на бранша. Вярваме, че удовлетвореността на клиентите е най-точният показател за добре свършена работа.

Доверие

Вярваме, че взаимното уважение е ключът към успешно партньорство. Доверието не се подарява, а се печели. Стремим се да го заслужим като спазваме най-високи етични и професионални стандарти.

Помагаме на своите клиенти да постигнат бизнес целите си като предоставяме индивидуални решения и експертен анализ.
Дългосрочната ни стратегия е основана на това, което правим най-добре – изследвания на потребителската удовлетвореност – но сме отворени към нови идеи и имаме смелостта да опитваме нови неща. Растем заедно с нашите клиенти.
Ние сме сред първите доставчици на услугата таен клиент в България, един от най-ефективните методи за измерване качеството на обслужване и удовлетвореността на потребителите. Не си поставяме рамки и бързо се адаптираме към непрекъснато променящия се пазар. Нашите решения са създадени по мярка – отговарят на специфичните ви бизнес цели и дават нов поглед към потребителското поведение. Ние разбираме своите клиенти и не пестим усилия, за да отговорим на техните нужди и очаквания.

Етични принципи и неприкосновеност

В нашата работа се ръководим от етичните кодекси и добрите бизнес практики на международните организации, в които членуваме:

MSPA – международната организация на компании, които се занимават с „тайни клиенти“. Съгласно Кодекса, Client X винаги се стреми към обективни резултати и етично изпълнение на задачите, като подхожда с уважение към клиентите, техните служители, както и към тайните клиенти. Пълното съдържание на документите може да видите по-долу:
MSPA Guidelines - applicable in Europe, Africa, Asia Pacific, Latin America Regions
Applying the Code (MSPA Code Professional Standards and Ethical Conduct)
Best Business Practices

ESOMAR – световната организация на фирмите, които предлагат маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение. В съответствие с Етичния кодекс Client X винаги полага грижа за постигането на независими, прозрачни и точни резултати, като същевременно запазва анонимността на респондентите. Целия документ може да прочетете тук:
The ICC/ESOMAR Code

Също така от 2009 Client X е вписана като администратор на лични данни. Агенцията е под надзора на Комисията за защита на личните данни и спазва закона при съхранението и обработването на информацията за всеки таен клиент. Ние гарантираме, че тя няма да бъде предоставена на трети лица без изричното писмено съгласие на всеки един наш сътрудник.
Удостоверение от КЗЛД