Client X. Вашият пазар. Вашите клиенти. По-близо от всякога.

Помагаме на клиентите си да предоставят изключително качество на обслужване чрез мощна комбинация от привидно пазаруване и изследвания на потребителската удовлетвореност. Прекрачваме границите на традиционните пазарни проучвания – търсим нови инструменти и техники, за да постигнем устойчиви резултати.


С лице към клиента

Ние сме отзивчиви и инициативни и помагаме на своите клиентите да се изправят пред най-големите си предизвикателства.

Работа в екип

Вярваме в откритата комуникация и отборния дух, които насърчават креативното мислене и постигат реални, устойчиви резултати.

Качество

Стремим се да предоставяме услуги от възможно най-високо качество, които отговарят на изискванията на клиента и стандартите на бранша. Вярваме, че удовлетвореността на клиентите е най-точният показател за добре свършена работа.

Доверие

Вярваме, че взаимното уважение е ключът към успешно партньорство. Доверието не се подарява, а се печели. Стремим се да го заслужим като спазваме най-високи етични и професионални стандарти.

Помагаме на своите клиенти да постигнат бизнес целите си като предоставяме индивидуални решения и експертен анализ.
Дългосрочната ни стратегия е основана на това, което правим най-добре – изследвания на потребителската удовлетвореност – но сме отворени към нови идеи и имаме смелостта да опитваме нови неща. Растем заедно с нашите клиенти.
Ние сме сред първите доставчици на услугата таен клиент в България, един от най-ефективните методи за измерване качеството на обслужване и удовлетвореността на потребителите. Не си поставяме рамки и бързо се адаптираме към непрекъснато променящия се пазар. Нашите решения са създадени по мярка – отговарят на специфичните ви бизнес цели и дават нов поглед към потребителското поведение. Ние разбираме своите клиенти и не пестим усилия, за да отговорим на техните нужди и очаквания.

Етични принципи

В нашата работа се ръководим от етичните кодекси и добрите бизнес практики на международните организации, в които членуваме:

MSPA – международната организация на компании, които се занимават с „тайни клиенти“. Съгласно Кодекса, Client X винаги се стреми към обективни резултати и етично изпълнение на задачите, като подхожда с уважение към клиентите, техните служители, както и към тайните клиенти. Пълното съдържание на документите може да видите по-долу:
MSPA Guidelines - applicable in Europe, Africa, Asia Pacific, Latin America Regions
Applying the Code (MSPA Code Professional Standards and Ethical Conduct)
Best Business Practices

ESOMAR – световната организация на фирмите, които предлагат маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение. В съответствие с Етичния кодекс Client X винаги полага грижа за постигането на независими, прозрачни и точни резултати, като същевременно запазва анонимността на респондентите. Целия документ може да прочетете тук:
The ICC/ESOMAR CodeНеприкосновеност

Също така от 2009 Client X е вписана като администратор на лични данни. Агенцията е под надзора на Комисията за защита на личните данни и спазва закона при съхранението и обработването на информацията за всеки таен клиент. Ние гарантираме, че тя няма да бъде предоставена на трети лица без изричното писмено съгласие на всеки един наш сътрудник.

На 25 май 2018 година влезе в сила обновен регламент за защита на личните данни в рамките на ЕС. Ние, в Клиент Х, вярваме, че спазването на правата на нашите сътрудници и клиенти е от изключително значение за изграждането на дългосрочно и успешно сътрудничество. Като част от прозрачните условия, с които работим, споделяме с Вас документите, които указват какви са правата, които спазваме – включително какви лични данни обработваме, с какви цели, за какъв срок и др.

Длъжностното лице по защита на личните данни за Клиент Х е Ева Георгиева. Може да се обръщате към нея със запитвания по отношение на упражняването на правата Ви на имейл адрес: dpo@cx-g.com.

Удостоверение от КЗЛД
“Информационни права на субектите на лични данни - изпълнители по граждански договор” и “Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация”