Вашият пазар. Вашите клиенти. Вашите служители

Уеб платфорамата на Client X за анализ и статистика осигурява 24-часов защитен достъп до вашите текущи и исторически данни седем дни в седмицата. Подробните отчети и анализи позволяват задълбочен поглед отвътре върху вашия пазар, клиенти, продукти и персонал. Постоянно развиваме мрежата си от над 800 тайни клиенти в над 200 локации в България и съседните страни.

Инструмент, използван от компании за пазарни проучвания и бизнеса, за наблюдение качеството на обслужване и работата на служителите в пряк контакт с клиентите. Специалните ни програми ви помагат да управлявате качеството на предоставяните услуги спрямо конкретни индикатори и корпоративни стандарти. Информацията от мрежата ни от тайни клиенти се обработва в нашата онлайн система за сатистика и анализ, където данните са на ваше разположение навсякъде и по всяко време. Тайните клиенти изпълняват различни задачи, включително реални поръчки и покупки, консултация с човек от персонала, връщане да закупена стока или подаване на оплакване, след което подават подробно попълнен въпросник за това как са били обслужени.


Какво печелите с нашите програми "Таен клиент"

Как и защо

Времето, мястото и сценарият, по който протичат тайните проверки са максимално близки до реалните ситуации, в които ежедневно попадат вашите служители и клиенти.

Самите сценарии са разработени така, че да уловят като в моментна снимка процесите и взаимодействията между персонал и клиенти.

Тайните проверки се базират на набор от показатели за изпълнение. От етична гледна точка е редно служителите да бъдат уведомени, че тяхната работа ще бъде периодично проверявана и оценявана, без разбира се да бъдат предупреждавани за точното време на тайната проверка.

Въпросниците, които попълват тайните клиенти, залагат на измерими индикатори, за да се ограничат спекулативните интерпретации и субективните мнения.

Информацията във всеки предаден на клиента отчет е обвързвана с конкретен служител, когото тайният клиент назовава по име.

Данните от тайните проверки не бива да стават повод за наказание или порицаване на служителите - те са единствено средство за установяване на пропуските в обучението и развитието на персонала.

Всички отчети и анализи се предоставят единствено на компанията, която поръчва проверката „таен клиент“.Предимствата на Client X

Проучванията от типа „таен клиент“ измерват и оценяват качеството на обслужване и работата на персонала спрямо набор от процедури и показатели.

Client X постоянно развива и обогатява собствената си уеб платформа за събиране, обработка и анализ на данни, получени от програми за привидно пазаруване. Нашите клиенти получават следните предимства:

  • Отчетите на тайните клиенти са винаги на разположение навсякъде и по всяко време;
  • Постоянен и сигурен онлайн достъп до текущи и исторически данни;
  • Пълна съвместимост с MS Excel и Adobe Reader;
  • Възможност за сравняване на резултатите от различни локации, периоди и редица други критерии;
  • Достъп до индивидуално попълнените въпросници на тайните клиенти;
  • Обновяване на информацията в реално време;
  • Възможност за филтриране / елиминиране на субективните и лични фактори в анализа на данните;
  • Непрекъсната поддръжка и добавяне на нови функционалности, за да отговорим на очакавнията на клиентите и изискванията на пазара.