"Привидното пазаруване" генерира годишен оборот от около 1 млн. лв.

05 Юни 2008

Докато маркетинговата услуга „привидно пазаруване“ е масово разпространена в САЩ и Западна Европа, тя е все още прохождаща индустрия в България. Официална статистика за този сектор в страната не съществува, но според Златизар Златев, управител на една от българските компании в сектора – Client X, годишният оборот, генериран от услугата привидно пазаруване, не надхвърля 1-1,2 млн. лв.

Client X – гаранция за успех вече и на македонския пазар

02 Юни 2008

Българската фирма Client X, която е специализирана в предлагането на услугата „таен клиент“, открива офис в Македония. Така Client X ще стане първата компания, която предлага подобна услуга в съседната ни страна.

Офисът се създава по желание на един от клиентите на българската фирма – Toyota, с който ще продължи ефективното си сътрудничество и в Македония, като ще проверява по методиката на "привидното пазаруване" качеството на обслужване в шоурумовете, предлагащи автомобилната марка.

Вижте през очите на Вашите клиенти

01 Юни 2007

Всеки от нас неведнъж се е сблъсквал с нелюбезни и неотзивчиви служители или пък си е имал работа с нелоялни такива, злоупотребяващи с оборота в търговските обекти.

Независимо от многобройните причини, резултатът е един и същ, а именно загуба на клиенти, пари и престиж. За да се избегнат подобни ситуации, един от най-често прилаганите напоследък методи за проследяване и усъвършенстване на качеството на обслужване е "тайният клиент" (mystery shopping).

Страници