• shopping preferences

Значение на потребителското поведение

Потребителското поведение представлява съвкупност от всички решения, взети от нас, потребителите, по отношение на придобиването, потреблението и разпореждането със стоки, услуги, активности, преживявания, хора и идеи.

Потребителското поведение е повече от начина, по който купуваме материални продукти като например сапун или автомобили. То включва употребата на различни услуги, активности, преживявания и идеи като ходене до зъболекаря, посещение на концерт или пътуване. В допълнение, потребителите взимат решения по отношение на хора, като например гласуване по време на избори, четене на книги от определени автори или гледане на филми или сериали с определени актьори.

Разбирането на нашето поведение като потребители позволява на маркетолозите да осигурят различни инструменти и средства, чрез които да формираме решенията си. Например, проведени изследвания показват, че по-добре разбираме разликите при брандовете, когато можем да видим таблица, диаграма или схема на сравнение на различните брандове и техните описания.

Доста неща влияят на формирането на извод за дадена марка. Например, когато влезем в магазин на бранд Х веднага можем да преценим как са разположени стоките, дали има достатъчно пространство, дали осветлението и музиката (ако има такава) са подходящи. Стъпвайки на тази основа, ние формираме мненията си за даден бранд и знаем дали той ни харесва или не. Не на последно място остава ароматът. В последните години бе доказано, че един от основните начини да запомним нещо е чрез даден аромат. Доста ритейлъри правят именно това – използват собствени аромати за помещенията си, с което издълбават мястото си в съзнанията ни като потребители.

Разбира се, COVID пандемията остави трайни последици върху нашето потребление. Все повече и повече хора се насочиха към онлайн пазаруването, което предоставя по-голям избор между стоки и услуги, както и това, че може да се случи изцяло в удобно за потребителя време. Повечето търговци забелязаха това и вече много по-бързо и по-ефикасно развиват своите онлайн бизнеси. Но трябва да се вземат предвид новите данни и поведение на потребителите, докато пазаруват оналйн. Маркетолозите и търговците трябва да започнат по-бързо да отговарят на постоянно променящите се нагласи на онлайн потребителите си, за да бъдат предпочитани сред своите конкуренти.

Експерти от цял сват са прогнозирали, че началото на поетапното взъвръщане на икономическите темпове отпреди глобалната пандемия не гарантира завръщането на потребителите към пазаруването във физически магазини, поради удобството и сигурността, която предоставя онлайн шопинга. Също, много потребители вече поставят здравето си и противоепидемичните мерки над всичко друго и за тях търговците трябва да се постараят те да бъдат спазени на всяка цена.

Като потребители ние формираме мненията си за определени стоки, активности и пр. на база на опита си, навика, както и различните фактори, които са ни предоставени от търговците или доставчиците на различни услуги. „Covid“ периодът ни показа различни начини, чрез които можем да достигнем целите си – било то да напазаруваме, да работим или да се обучаваме. Потребителското ни потребление се е променило в сравнение с това, което е било преди 10 г., например, и с подкрепата на новите технологии и тенденции бизнесите ще включват потребителите си все по-често и по-често в разработката и представянето на новите си услуги и продукти, тъй като ние, като потребители, сме основна движеща развититето единица.

Изображение Andrea Piacquadio 

Сподели