Събиране на цени

Съпоставяне с преките конкуренти

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Голяма верига за хранителни стоки ни възложи да направим ценово проучване на конкуренцията.

МЕТОД
Бяха селектирани конкретни магазини на конкуренти, в близост до ключови обекти на клиента. Подбрани бяха конкретни стоки, чиито цени да бъдат събрани. Разделихме броя на продуктите на групи, така че да бъде реалистично да се съберат от един човек и изпратихме няколко тайни клиенти.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ
Програмата послужи на възложителя в посока определяне на ценовата си политика и конкурентоспособност.