Преброяване на посетители и клиенти

Реална представа за посещаемостта – собствена и чужда

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Известна верига магазини за обувки поръча преброяване на клиентопотока.

МЕТОД
Избрани бяха конкретни магазини на възложителя и такива на конкуренти в пряка близост. Без да се разкриват, тайните клиенти имаха за задача да проследят броя на посетителите на магазина, за който отговарят, включително да отбелязват отделно мъже, жени, деца, както и клиенти, които са си тръгнали с покупка.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ 
С получените данни възложителят може да направи сравнение на собствен магазин с директен негов конкурент по няколко демографски показателя на реалните посетители за един и същи времеви интервал.