Банкови офиси и банкомати

Анализ на пазарната и конкурентната среда

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Наш клиент – голяма банка, поръча изследване, с което искаше да събере информация за банковата мрежа в страната. С тази информация щеше планира къде да позиционира своите бъдещи офиси и банкомати и да оптимизира работното време.

МЕТОД
Нашият екип трябваше да направи проучване и подробно да опише всички активни към момента банкови офиси на всички банки, които оперират в страната, включително точен адрес и работно време. В допълнение трябваше да се запише точното местоположение на всички банкомати, пак на всички банки в страната. Данните се събираха ръчно и автоматизирано на база публично достъпна информация.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ 
Възложителят ни получи освен актуални списъци с всички банкови офиси и банкомати, но и статистически анализ на конкурентите си по признаци като удължено работно време, работещи офиси в събота и неделя, разпределение по градове и др.