Фокус група

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Международен производител на почистващи препарати за дома поръчва изследване на клиентските нагласи към серия течни препарати, преди старта на нова ТВ реклама.

МЕТОД
На Client X беше възложено да осъществи качествено изследване сред потребители на марката. Бяха реализирани фокус-групи с жени с висок доход, които използват различни почистващи препарати за дома, за да се оцени интереса им към течните перилни препарати, както и реакциите им към предстоящата ТВ рекламна кампания. Участниците във фокус групите бяха запитани за техните покупателни навици и опита им с различни видове препарати за пране. Показани им бяха различни ТВ рекламни концепции, като целта на модератора бе да определи коя се харесва най-много и коя най-малко. Клиентът наблюдаваше фокус-групите дистанционно. Дискусията беше конструктивна, а информацията показателна.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ 
Коментарите на респондентите дадоха полезна информация и нашият клиент внесе промени в първоначалната концепция преди старта на кампанията.