Проучване на конкуренти

Най-актуалните предложения на пазара на един клик разстояние

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Наш клиент – голяма банка, заяви ежемесечно следене на конкуренцията. Конкретни банкови продукти и услуги бяха предварително заложени според интересите на възложителя.

МЕТОД
Информацията се събираше онлайн от финансовия портал „Моите пари“, както и от официалните тарифи и лихвени бюлетини на банките.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ
Редовно актуализирахме своеобразен инструмент (тул), с помощта на който банковите служители всеки месец можеха да следят най-актуалните предложения на конкурентите на пазара на банкови услуги. С информацията можеха по-лесно и убедително да консултират клиенти, като правят директно сравнение с конкурентите и изтъкват предимствата на собствената банка.