Нагласи и потребление (U&A)

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Телекомуникационна компания възлага оценка на покритието и потребителските нагласи към наскоро стартирал онлайн портал, целящ да подобри качеството на обслужване.

МЕТОД
Client X реализира серия от компютърно-асистирани телефонни интервюта (CATI) сред представителна извадка от потребители, за да оцени запознатостта им като цяло, конкретни предпочитания и цялостния им опит с новия сайт.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ
Данните показаха, че новият онлайн портал не достига желаната таргет група. Анализирани бяха предложения за подобрение на част от дизайна и функционалностите.