Кандидатстване за жилищен кредит

Проучване на конкуренцията

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Наш клиент – голяма банка, поръча бенчмарк изследване с много специфични параметри. Целта беше да се проследи възможно най-пълно процесът по кандидатстване за жилищен кредит в няколко големи банки – преки конкуренти на възложителя.

МЕТОД
Трябваше да използваме тайни клиенти, които със сигурност биха били одобрени при кандидатстване. Селектирахме тайни клиенти в София, за които дефинирахме конкретни суми, за които да кандидатстват на базата на техните доходи, семеен и професионален статус. За всеки от случаите внимателно подбрахме къде и какво ще е жилището, преговорихме с тайните клиенти версията за това на какъв етап е сделката за покупка и ги подготвихме за документите и задължителните елементи на офертата, за които трябва да настояват при проверките си.
Проектът продължи два месеца, в рамките на които тайните клиенти организираха няколко срещи с банките, в които трябваше да кандидатстват. През това време реално трябваше да подготвят документи за кандидатстване, като например служебни бележки от работодател и пр. За една от проверките дори осигурихме проектодоговор за покупко-продажба на имот.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ 
Финалните резултати бяха събрани комплекти от оферти, списъци с нужни документи и стъпки, формуляри, както и обобщена информация в подходящ за възложителя формат за сравнение и анализ.