Client X. Вашият пазар. По-близо от всякога.

Привидното пазаруване е нашата страст, но разполагаме с богат набор от инструменти за изследване на пазара и потребителското поведение. От 2006 година предлагаме на своите клиенти различен, нов поглед към техния пазар, служители, клиенти и конкуренция.

  • Таен клиент
  • Качествени проучвания
  • Количествени изследвания
  • Нагласи и употреба (Usage & Attitude)
  • Net Promoter Score™