Както никога не сте ги виждали.
Когато и където поискате.
ВАШИЯТ ПАЗАР. ВАШИТЕ КЛИЕНТИ. ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.
Печелите пари като таен клиент.
ТАЕН КЛИЕНТ
ПАЗАРУВАНЕ С МИСИЯ...
Печелите качество като реален клиент.
Вход клиенти

Client X: Анализи и статистика

Проверки
този месец
Проверки
тази година
Тайни клиенти
на мисия в момента
Населени места
с проверки този месец
Търговски обекти
тази година
Тайни клиенти

Вашият пазар Поглед отвътре.

  • Homework
  • 7+ години опит в пазарните проучвания
Опит
  • Fieldwork
  • 800+ тайни клиенти на терен
Работа в екип
  • Teamwork
  • 200+ локации в страната и региона
Мрежа
  • img
  • Над 3000 кампании

    за над 50 клиенти, включително водещи световни марки
УСПЕХ

Какво предлагаме

Привидно пазаруване (Тайни клиенти)

Инструмент, използван от компании за пазарни проучвания и бизнеса, за наблюдение качеството на обслужване и работата на служителите в пряк контакт с клиентите. Специалните ни програми събират информация за продукти и услуги, и ви помагат да управлявате качеството на обслужване спрямо конкретни индикатори и корпоративни стандарти. В уеб-базираната ни платформа за анализ и статистика клиентите ни имат защитен достъп до своите подробни отчети 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

Количествени изследвания

Реализираме изследвания на нагласи и употреба, клиентска удовлетвореност и пазарно сегментиране. Количествените данни се събират чрез представителна извадка или специално подбран панел от настоящи и потенциални клиенти. Това може да бъде ad-hoc проучване или програма от периодични изследвания (ежемесечни, тримесечни, полугодишни и годишни).

Нашите методи

Персонални интервюта (face-to-face) • фокус-групи • телефонни интервюта • уеб-базирани проучвания • CATI • лабораторни изследвания (desk research)

Качествени проучвания

Качествените методи позволяват прецизен анализ на клиентското поведение и мотивация, решенията за покупка и лоялност към марката. Методът предлага задълбочен поглед върху начина, по който клиентите възприемат продуктите/услугите на компанията, и мотивацията за техните нагласи. Помагаме ви да откриете какво определя удовлетвореността на клиентите ви от качество на продукта, обслужването и отношението на служителите.

Нагласи и употреба (Usage&Attitude)

Този тип изследване е ценен инструмент, който позволява прецизно измерване на пазарната сила на даден продукт и потенциалът му сред целевата група. Проучванията се фокусират върху честотата на покупка и употреба на продукта, потребителското мнение по отношение на силни и слаби страни, предпочитани и желани характеристики.

Net Promoter Score NPS™

NPS е индикатор за потребителска удовлетвореност, който групира клиентите според готовността им да препоръчат вашата компания и продукти или услуги. Този инструмент ви позволява да се фокусирате върху практиките и процесите, които биха ви помогнали да увеличите доволните клиенти, готови да ви препоръчат на приятели и познати, и сведете до минимум разочарованите.